Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Edinimi

Ülkemizden taşınmaz edinmek isteyen yabancı uyruklu gerçek kişilerin;

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ve ülkemizde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilen ülke vatandaşlarından olması ve edinim şartlarını taşıması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmazı (konut, iş yeri, arsa, tarla vb.) edinimi mümkündür.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, satın aldıkları yapısız taşınmazda (arsa, tarla gibi) taşınmazın niteliğine uygun olarak geliştirecekleri projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunma zorunluluğu bulunmaktadır. İki yıl içinde Bakanlığa başvurulmaması halinde veya projenin süresi içinde bitirilmemesi durumunda söz konusu taşınmaz tasfiye hükümlerine tabi olacaktır.

Kanuni Kısıtlamalar

Ülkemizde sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen ülke vatandaşları taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmektedir. Bununla birlikte;

Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin edinebileceği taşınmazların toplam miktarı ülke genelinde en fazla otuz hektardır.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edinebilecekleri taşınmazların toplam alanı özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu geçemez.

Askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde yer alan taşınmazlara ilişkin belirtme taşınmazın sicilinde kayıtlı olup tapu müdürlüklerince bilgilendirme yapılmaktadır.

81 ilde askeri yasak ve güvenlik bölgeleri içerisinde kalan taşınmazların tapu siciline kayıt işlemleri tamamlanmıştır.

Edinmek istenen taşınmaz askeri yasak ve güvenlik bölgesi olarak belirlenmiş alanlar dahilinde veya yabancı gerçek kişilerin edinimi yasaklanan diğer alanlarda yer almamalıdır.

Edinilmek istenen taşınmaz “Özel Güvenlik Bölgeleri” dahilinde kalan bir taşınmaz ise taşınmazın bulunduğu yer valiliğinden izin alınması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerce yapısız taşınmaz edinilmesi durumunda iki yıl içerisinde proje geliştirilmesi ve geliştirilen bu projenin ilgili bakanlığın onayına sunulması gerekmektedir.

Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen, edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili bakanlık ve idarelerce tespit edilen, süresi içinde ilgili bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir.

Yabancı Gerçek Kişilerin Satış İşlemi Şablonu

01

Satın alınacak taşınmaz için anlaşma sağlanır.

02

WEBTAPU üzerinden "Taşınmaz Değerleme Raporu" düzenlettirilir.

03

Döviz alım belgesi KEP üzerinden olmak üzere, gerekli belgelerle birlikte tapu müdürlüğüne başvuru yapılır.

04

Tapu müdürlüğünce belgeler incelenir. Belgeler tam ise işlem başlatılır. Belgelerde eksiklik saptanırsa ilgilisine SMS ile bilgilendirme yapılır.

05

Gerekli şartlar sağlanmış ise işlem için gereken tapu harcı ve döner sermaye ücret bilgisi ilgilisine SMS yolu ile bildirilir.

06

Ödeme yapıldıktan sonra sistem üzerinden gerekli bildirim tapu müdürlüğüne yapılır.

07

İşlem tamamlanıp resmi senet düzenlenir ve ilgilisine imza için gelmesi gereken saat SMS ile bildirilir.

08

İmzalar atılır ve taşınmaza ait tapu seneti taşınmazın sahibi yabancı gerçek kişi/temsilcisine verilir.

YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN
SATIŞ İŞLEMİ ŞABLONU

Yabancı Gerçek Kişilerin Satış İşlemi Şablonu

01

Satın alınacak taşınmaz için anlaşma sağlanır. 

02

WEBTAPU üzerinden "Taşınmaz Değerleme Raporu" düzenlettirilir.

03

Döviz alım belgesi KEP üzerinden olmak üzere, gerekli belgelerle birlikte tapu müdürlüğüne başvuru yapılır.

04

Tapu müdürlüğünce belgeler incelenir. Belgeler tam ise işlem başlatılır. Belgelerde eksiklik saptanırsa ilgilisine SMS ile bilgilendirme yapılır.

05

Gerekli şartlar sağlanmış ise işlem için gereken tapu harcı ve döner sermaye ücret bilgisi ilgilisine SMS yolu ile bildirilir.

06

Ödeme yapıldıktan sonra sistem üzerinden gerekli bildirim tapu müdürlüğüne yapılır.

07

İşlem tamamlanıp resmi senet düzenlenir ve ilgilisine imza için gelmesi gereken saat SMS ile bildirilir.

08

İmzalar atılır ve taşınmaza ait tapu seneti taşınmazın sahibi yabancı gerçek kişi/temsilcisine verilir.

YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN
SATIŞ
İŞLEMİ ŞABLONU