Değerleme Raporu Nedir?

Uluslararası Değerleme Standartları başta olmak üzere, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyeleri tarafından hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan düzenlemelere ve belirlenen normlara uygun olarak düzenlenen ve tüm içeriği ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun değerleme raporunu düzenleyen kişi ve kuruluşlarda olan rapordur.

Değerleme Raporları Nereden Alınır?

Taşınmaz değerleme (eksper) raporu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü WebTapu portalı üzerinden alınmaktadır.

İlgili bağlantıya https://webtapu.tkgm.gov.tr/ üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Değerleme Raporları Muafiyetleri

Değerleme Raporundan Muaf İşlemleri için gerekli bilgiye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sayfasından ulaşabilirsiniz.

İlgili 2019/1 sayılı Genelge ve ekli listeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

 

TADEBİS Nedir?

TADEBİS; Taşınmaz Değerleme Bilgi Sistemidir. 01/03/2024 tarihinde yürürlüğe giren Yabancıların Taşınmaz Edinimlerinde ve Bazı İşlemlerde Kullanılacak Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki 2024/2 Sayılı Genelgeye BURADAN ulaşabilirsiniz.