Sizlerden gelen sorular...

Sık Sorulan Sorular

Türkiye'de gayrimenkul yatırımlarına ilişkin her türlü bilgiye sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Sık sorulan soruları bir başlık halirde sizlerle paylaşıyoruz. Eğer bu başlıklar arasında aradığınızı bulamazsanız lütfen BİZE ULAŞIN

Taşınmazın Tapu Senedi veya tapu bilgileri, Uyruk bilgisini gösterir Pasaport / Ülke Kimliği (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte), Taşınmaz Değerleme (Eksper) Raporu Belediyeden, taşınmazın ''Emlak Rayiç Değeri Belgesi'' (Bazı belediyelerde kalktı) Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi, Kimlik Bilgileri Beyan Formu ve Fotoğraf (son 6 ay içinde, 6x4 ebadında), Yabancı Kimlik Numarası Tesbiti (Göç netten yanıt alınamazsa vergi numarası ile işleme devam edilebilir.) Banka onaylı dekont, Türkçe bilmeyen taraf için yeminli tercüman (Bölge Adli Yargı Adalet Komisyonunca veya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yetkilendirilen) Temsil var ise temsile ilişkin belge (Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılması halinde ise, 2015/5 (1767) sayılı genelge ile aranan şartların taşınması gerekmektedir.)

Resmi senette beyan edilen satış bedeli/bedelleri ve/veya satış vaadinde belirlenen değer/değerler toplamı, değerleme raporundaki değer/değerler toplamı ve bedel transferleri/ödemeleri toplamı, yani değer tespitine esas alınan üç değer türü, aranan değeri sağlamalıdır. Detaylı Bilgi için 2019/5 Sayılı Genelge ve eki kılavuza BURADAN ulaşabilirsiniz.

Değerleme raporu, Webtapu Sistemi Değerleme İşlemleri bölümünden başvuru yapılarak alınacaktır. Web Tapu Sistemine erişmek için tıklayınız.  01/03/2024 tarihinde yürürlüğe giren Yabancıların Taşınmaz Edinimlerinde ve Bazı İşlemlerde Kullanılacak Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki 2024/2 Sayılı Genelgeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

2019/1 sayılı genelge gereği, değerleme raporu düzenleme tarihinden itibaren üç ay geçerlidir. Söz konusu değerleme raporu başvuru yapılan işlem tamamlanıncaya kadar geçerlidir. Taahhüt talebinin, satış tarihi üzerinden 3 ay geçtikten sonra olması halinde de satışta alınan raporun süresi dolduğu gerekçesiyle raporun yenilenmesi gerekmez. 01/03/2024 tarihinde yürürlüğe giren Yabancıların Taşınmaz Edinimlerinde ve Bazı İşlemlerde Kullanılacak Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki 2024/2 Sayılı Genelgede de bu süre 3 ay olarak belirlenmiştir. lgili Genelgeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Taşınmazın 3 yıl satmama taahhüdü alındıktan sonra, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem evrakları taşınmaz yatırımı tespit belgesi verecek yetkili makama gönderilir. “Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi” düzenlendiğinde üst yazı ile Göç İdaresi Başkanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gereği için, ilgilisine ise e-mail yoluyla bilgi için gönderilir. “Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi” alındıktan sonra Göç İdaresi il Müdürlüğüne vatandaşlık ikameti başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne vatandaşlık başvurusu yapılır. Detaylı Bilgi için 2019/5 Sayılı Genelge ve eki kılavuza BURADAN ulaşabilirsiniz.

12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası için alınacak taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 250.000$ olması; 07.12.2018 tarihinden sonra satış veya satış vaadi sözleşmesi düzenlenmiş/düzenlenecek taşınmaz/taşınmazların değerinin 250.000 USD olması, 13.06.2022 tarihinden sonra satış veya  satış vaadi sözleşmesi düzenlenmiş/düzenlenecek taşınmaz/taşınmazların değerinin 400.000 USD değerinde olması gerekmektedir. Yatırım için eksik kalan kısmın 01/02/2023 tarihinden sonra satış vaadi sözleşmesi ile tamamlanması mümkün değildir. 12/12/2023 tarihinden sonra tarımsal amaçlı edinilen taşınmazlar ile yapısız arsa vasıflı taşınmazlar VATANDAŞLIK KAZANIMI için kullanılamaz. Detaylı Bilgi için 2019/5 Sayılı Genelge ve eki kılavuza BURADAN ulaşabilirsiniz.

Hisse değerinin 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası satın alınmış taşınmaz için en az 250.000$, 13.06.2022 tarihi ve sonrası satın alınmış taşınmaz için en az 400.000$ olması halinde başvurulabilir. 01/02/2023 tarihinden sonra hisseli olarak edinilen taşınmazlar VATANDAŞLIK KAZANIMI için kullanılamaz. 12/12/2023 tarihinden sonra tarımsal amaçlı edinilen taşınmazlar ile yapısız arsa vasıflı taşınmazlar VATANDAŞLIK KAZANIMI için kullanılamaz. Detaylı Bilgi için 2019/5 Sayılı Genelge ve eki kılavuza BURADAN ulaşabilirsiniz.

Satış yoluyla edinilecek veya satış vaadine konu olabilecek taşınmaz sayısında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Yönetmelikte belirtilen tarihlerde aranan değer toplamlarının bulunması önemlidir. 01/02/2023 tarihinden sonra hisseli olarak edinilen taşınmazlar VATANDAŞLIK KAZANIMI için kullanılamaz. 12/12/2023 tarihinden sonra tarımsal amaçlı edinilen taşınmazlar ile yapısız arsa vasıflı taşınmazlar VATANDAŞLIK KAZANIMI için kullanılamaz. Detaylı Bilgi için 2019/5 Sayılı Genelge ve eki kılavuza BURADAN ulaşabilirsiniz.