Ölçemediğinizi yönetemezsiniz!

İstatistik bilgileri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığı olarak istatistik bilgileri ile amacımız, vatandaşlık kazarımı ve taşınmaz edinimi ilişkili olgu ve olayların rakamsal özelliklerini, elde edilen verilerle sınıflandırmak ve kıyaslamaktır. Böylece de herkesin anlayacağı bir hale getirmektir.

Gerçek verilere ulaşmak ve verinin ifade ediliş biçimi olan kantitatif ve kalitatif değişkenleri kullanmaktayız. Bu çalışmalarla ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşılmasına zemin hazırlamaktayız.

İstatistik verileri bilgilendirme amacı ile sunulmaktadır.

01Yabancıların Son Bir Ayda Satın Almak Sureti İle Edindikleri Taşınmaz Adetleri (01.03.2024 - 31.03.2024)

 
 

02Yabancıların Yıl İçerisinde Satın Almak Sureti İle Edindikleri Taşınmaz Adetleri (01.01.2024 - 31.03.2024)

 
 

03Yabancıların Bugüne Kadar Satın Almak Sureti İle Edindikleri Taşınmaz Adetleri (31.03.2024)

 
 

04Son Bir Ayda Satın Almak Sureti İle En Çok Bağımsız Bölüm Edinen İlk 10 Ülke (01.03.2024 - 31.03.2024)

 
 

05Yıl İçerisinde Satın Almak Sureti İle En Çok Bağımsız Bölüm Edinen İlk 10 Ülke (01.01.2024 - 31.03.2024)

 
 

06Bugüne Kadar Satın Almak Sureti İle En Çok Bağımsız Bölüm Edinen İlk 10 Ülke (31.03.2024)

 
 

07Son Bir Ayda Satın Almak Sureti İle En Çok Bağımsız Bölüm Edinilen İlk 10 İl (01.03.2024 - 31.03.2024)

 
 

08Yıl İçerisinde Satın Almak Sureti İle En Çok Bağımsız Bölüm Edinilen İlk 10 İl (01.01.2024 - 31.03.2024)

 
 

09Bugüne Kadar Satın Almak Sureti İle En Çok Bağımsız Bölüm Edinen Edinilen İlk 10 İl (31.03.2024)

 
 

10Son 4 Yılda Yabancıların Satın Almak Sureti İle Edindiği Bağımsız Bölüm Adetleri (*31.03.2024)