Lahey’e Taraf Olsun Olmasın Tüm Belgelerde Aranan Şekil Şartları                                 (Detaylı Bilgi için 2015/5 Sayılı Yurt Dışında Düzenlenmiş Vekaletnameler konulu Genelge ve eklerine BURADAN ulaşabilirsiniz.)                        (Detaylı Bilgi için 2019/2 Sayılı Tasdik Şerhi (Apostille) konulu Genelge ve eklerine BURADAN ulaşabilirsiniz.)  

FOTOĞRAF DURUMU
Belge üzerinde mutlaka fotoğraf olmalıdır. Ayrıca;
 • Fotoğraf renkli çıktı olarak olabilir.
 • Herhangi bir sayfada olabilir.
 • Fotoğraf üzerinde mühür ya da kaşe olmak zorundadır.
BELGE DİLİ
Düzenlenen ülkenin dilinde olmalıdır;
 • Aynı belge üzerinde hem Türkçe hem ülke dilinde olabilir.
 • Ülkede birden çok resmi dil olduğu durumlarda kabul edilen resmi dillerden en az biri olmalıdır.
MÜHÜR / KAŞE
Noter ise mühür, resmi olmayan yetkili bir kurum ise kaşe olmak zorundadır.
 • Fotoğrafın üzerinde olmalıdır.
 • Tüm sayfalarda olmalıdır.
 • Sayfanın herhangi bir yerinde olabilir.
 • Mühür veya kaşe tüm sayfalarda ayrı ayrı olmasa dahi tüm sayfalarla irtibatlı olmalıdır.

Lahey’e Taraf Olan Ülke Resmi Belgelerinde Aranan Şartlar

LAHEY'E TARAF ÜLKELERDE DURUM
1- İLGİLİ KURUM ONAYI
Başvuru yapan yabancı gerçek kişinin ülkesinde yetkili kurumdan (*) aldığı onaylı belge.
* Yetkili kurum: Noter, avukat, kilise, nüfus müdürlüğü vb.
2- APOSTİLE YETKİLİ MAKAM
İlgili ülkenin apostile yetkili makamının (*) onayının alınması.
* Yetkili makam: Apostile yetkili makamlara bağlantılı linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. www.hcch.net
 • Vekaletnameler düzenleme şeklinde olmak zorundadır. Ancak içeriğinde bu vekaletname onama şeklinde düzenlenmiştir ibaresi yer almayan her vekaletname düzenleme şeklinde kabul edilebilir.
 • İster Apostille onaylı belge ile vekaletnamenin birbirine zımbalanması ve eklenti yerlerinin Apostille onay mührü ile tasdiklenmesi şeklinde, isterse vekaletname üzerinde yapılmış olsun Apostille onayı ile onaylanan belge mutlaka birbiriyle irtibatlandırılmalıdır.
 • Apostille makamı ile vekaletnameyi düzenleyen makam aynı olması durumunda (Örneğin ikisi de noter ise) iki imza farklı olmak zorundadır.

Lahey’e Taraf Olmayan Ülke Resmi Belgelerinde Aranan Şartlar

LAHEY'E TARAF OLMAYAN ÜLKELERDE DURUM
1- İLGİLİ KURUM ONAYI
Başvuru yapan yabancı gerçek kişinin ülkesinde yetkili kurumdan (*) aldığı onaylı belge.
* Yetkili kurum: Noter, avukat, kilise, nüfus müdürlüğü vb.
2- İLGİLİ ÜST KURUM ONAYI
İlgili ülkenin üst onay mercii olan üst kurumun (*) onayının alınması.
* Üst kurum: İçişleri Bak. Adalet Bak. vb.
3- TÜRK KONSOLOSLUĞU ONAYI
Belgenin ilgili ülke Türk Konsolosluğu tarafından onaylanması.
 
*Nijerya ülkesi örneğinde olduğu gibi makamların hepsi ülke içinde yer almalıdır.
LAHEY'E TARAF OLMAYAN ÜLKELERDE DURUM NİJERYA ÖRNEĞİ(*)
1- İLGİLİ KURUM ONAYI
Başvuru yapan yabancı gerçek kişinin ülkesinde yetkili kurumdan (*) aldığı onaylı belge.
* Yetkili kurum: Noter, avukat, kilise, nüfus müdürlüğü vb.
2- İLGİLİ ÜST KURUM ONAYI
İlgili ülkenin üst onay mercii olan üst kurumun (*) onayının alınması.
* Üst kurum: İçişleri Bak. Adalet Bak. vb.
3- TÜRK KONSOLOSLUĞU ONAYI
Belgenin ilgili ülke Türk Konsolosluğu tarafından onaylanması.
 

ÖNEMLİ: Lahey’e taraf olmayan ülkelerde yapılan bu üç farklı işlem ve imza ülke sınırları içerisinde olmak zorundadır. “Ülke dışına istisna haller” dışında çıkarsa o belge geçerli değildir.

LAHEY’E TARAF OLMAYAN VE BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİN YA DA KONSOLOSLUĞUMUZUN OLMADIĞI ÜLKELERDE DURUM
Bahsi geçen ülkede ülkemizin Büyükelçilik ya da Konsolosluğu geçici olarak veya hiçbir surette faaliyet göstermiyorsa Dışişleri Bakanlığınca yetkilendirilmiş komşu ülke Büyükelçilik ya da Konsolosluğun onayı kabul edilir.
3- TÜRK KONSOLOSLUĞU ONAYI
Belgenin komşu ülke Türk Konsolosluğu tarafından onaylanması.
 
2- İLGİLİ ÜST KURUM ONAYI
İlgili ülkenin üst onay mercii olan üst kurumun (*) onayının alınması.
* Üst kurum: İçişleri Bak. Adalet Bak. vb.
1- İLGİLİ KURUM ONAYI
Başvuru yapan yabancı gerçek kişinin ülkesinde yetkili kurumdan (*) aldığı onaylı belge.
* Yetkili kurum: Noter, avukat, kilise, nüfus müdürlüğü vb.
*Yemen ülkesi örneğinde olduğu gibi ilk iki aşama ülke içinde yer almak zorundadır. 3. aşama ise komşu ülke Suudi Arabistan’da gerçekleştirilebilir.