Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicilinin düzenli olarak tutulmasını sağlayarak ülkemizdeki taşınmazlarla ilgili akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile her türlü tescil işlerini yürüten, ülkemizin tesis kadastrosunu yaparak mekânsal bilgi sisteminin alt yapısının oluşturulmasını sağlayan devlet kurumudur.

Ülkemizde ilk tapu teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulmuş olup Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunla belirlenmiştir. Zaman içerisinde farklı bakanlıklara bağlı olarak hizmet vermiş, son olarak 08 Temmuz 2011 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlanmıştır.

Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve hizmete sunmak misyonu ve taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olma vizyonu ile tapu ve kadastro hizmetlerini tek çatı altında sunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 175 yıllık geçmişi ve biriktirmiş olduğu tecrübesiyle köklü bir yapıya sahiptir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 24 Bölge Müdürlüğü, 973 Tapu Müdürlüğü, 81 Kadastro Müdürlüğü ve yurtdışı temsilcilikleri olarak yapılanmış etkin ve geniş bir teşkilata sahiptir.

Ülkemizde tapu müdürlükleri ilçe düzeyinde, kadastro müdürlükleri ise il düzeyinde hizmet vermektedir. Tapu ve kadastro yurtdışı temsilcilikleri ise yurtdışında Büyükelçilik/Başkonsolosluklar bünyesinde hizmet vermektedir. Halihazırda sadece Berlin Başkonsolosluğunda hizmet verilmekle birlikte, kısa zaman içerisinde 10 ülkede 12 temsilcilikte daha hizmet verilecektir.

Yetki Alanı Dışı İşlemler Bilgilendirme

Ülkemizde tapu işlemlerinin taşınmazın bulunduğu yer tapu müdürlüğünce yapılması gerekmekle birlikte 01.01.2020 tarihinden itibaren yapılan düzenleme sonrasında Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemleri ile bu gereklilik ortadan kaldırılarak taşınmazın bulunduğu yer dışında herhangi bir tapu müdürlüğünden de işlem yapma imkânı getirilmiştir.

Bu uygulama ile alıcı ve satıcının farklı müdürlükte/temsilcilikte bulunması durumunda da işlem yapılabilmektedir

Yurtiçi / Yurtdışı Teşkilatlanma

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ile ülkemizde taşınmazı bulunan veya yatırım yapmak isteyen yabancıların tapu ve kadastro işlemlerini taşınmazın bulunduğu yere gitmesine gerek olmaksızın bulundukları ülkeden yapabilmeleri mümkündür.

Örneğin; Almanya’da yaşayan yabancı uyruklu bir kişi, İstanbul’da bulunan taşınmazı satın almak istediğinde, Berlin Tapu ve Kadastro Temsilciliğine başvurarak Türkiye’ye gelmesine gerek olmaksızın işlemlerini yapabilmektedir.

Şuan sadece Berlin Başkonsolosluğunda hizmet verilmekle birlikte kısa zaman içerisinde 10 ülkede 12 farklı temsilcilikte de tapu ve kadastro işlemleri yapılabilecektir.

Tapu ve kadastro yurtdışı temsilcilikleri ile yurtdışında taşınmaz edinimine yönelik işlemlerin yapılabilmesinin yanı sıra ülkemizdeki gayrimenkul mevzuatı ve taşınmaz edinimine yönelik süreçlerle ilgili resmi bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır.

Gerekli Belgeler

Yabancıların taşınmaz işlemleri ile vatandaşlık edinimine ilişkin gerekli belgelere ve açıklamalarına yandaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Kimlik Belgesi veya Pasaport
Yabancıya ait ülke kimlik belgesi veya pasaport sunulur (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte). Kişinin uyrukluk durumunun tespit edilebilir olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için BURAYA tıklayınız.
Kimlik Bilgileri Beyanı Formu
Yabancı gerçek kişilerin her türlü tapu işlem başvurularında ilgilisi tarafından doldurulması ve imzalanması gerekmektedir. Detaylı bilgi için BURAYA tıklayınız.
Fotoğraf
Yabancı gerçek kişinin kimlik bilgileri beyanı formu için 1 adet fotoğraf aranır.
İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge
Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi vb. (Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılacaksa, tercümesiyle beraber vekâletnamenin aslı veya onaylı örneğinin sunulması gerekmektedir.) Detaylı bilgi için BURAYA tıklayınız.
Satışa konu taşınmaza ait tapu senedi
Var olması halinde istenir
Taşınmaza ait değerleme raporu
Webtapu üzerinden ( Web Tapu Sistemine erişmek için tıklayınız. ) "Taşınmaz Değerleme Raporu" alınmalıdır. Detaylı bilgi için BURAYA tıklayınız.
Emlak Rayiç Değeri Belgesi
Webtapu başvuru aşamasında bazı belediyelerden online bilgi şeklinde görülebilmektedir. Aksi halde evrak olarak ibraz edilir.
Döviz Alım Belgesi
Sermaye hareketleri genelgesinin 13.maddesi veya Türk vatandaşlığı kazanılması kapsamında, satış değeri kadar bankada döviz bozdurularak KEP üzerinden banka tarafından tapu müdürlüğüne gönderilir.
Banka onaylı havale dekontları
Satış öncesi veya sonrası verilebilir.
Zorunlu deprem sigortası poliçesi
Konut, işyeri vb. binalar için gereklidir.
Yabancı kimlik numarası
Yabancı kimlik numarasının olmaması durumunda başvuru sırasında Tapu Müdürlüğünce tahsisi sağlanır.
Yeminli tercüman
Türkçe bilmeyen taraf varsa gereklidir (Bölge adli yargı adalet komisyonunca yetkilendirilmiş olmalıdır).

Sık Sorulan Sorular

Türkiye'de gayrimenkul yatırımlarına ilişkin her türlü bilgiye sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Sık sorulan soruları bir başlık halirde sizlerle paylaşıyoruz. Eğer bu başlıklar arasında aradığınızı bulamazsanız lütfen BİZE ULAŞIN

\r\n

Taşınmazın Tapu Senedi veya tapu bilgileri, Uyruk bilgisini gösterir Pasaport / Ülke Kimliği (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte), Taşınmaz Değerleme (Eksper) Raporu Belediyeden, taşınmazın ''Emlak Rayiç Değeri Belgesi'' (Bazı belediyelerde kalktı) Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi, Kimlik Bilgileri Beyan Formu ve Fotoğraf (son 6 ay içinde, 6x4 ebadında), Yabancı Kimlik Numarası Tesbiti (Göç netten yanıt alınamazsa vergi numarası ile işleme devam edilebilir.) Banka onaylı dekont, Türkçe bilmeyen taraf için yeminli tercüman (Bölge Adli Yargı Adalet Komisyonunca veya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yetkilendirilen) Temsil var ise temsile ilişkin belge (Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılması halinde ise, 2015/5 (1767) sayılı genelge ile aranan şartların taşınması gerekmektedir.)

Resmi senette beyan edilen satış bedeli/bedelleri ve/veya satış vaadinde belirlenen değer/değerler toplamı, değerleme raporundaki değer/değerler toplamı ve bedel transferleri/ödemeleri toplamı, yani değer tespitine esas alınan üç değer türü, aranan değeri sağlamalıdır. Detaylı Bilgi için 2019/5 Sayılı Genelge ve eki kılavuza BURADAN ulaşabilirsiniz.

Değerleme raporu, Webtapu Sistemi Değerleme İşlemleri bölümünden başvuru yapılarak alınacaktır. Web Tapu Sistemine erişmek için tıklayınız.  01/03/2024 tarihinde yürürlüğe giren Yabancıların Taşınmaz Edinimlerinde ve Bazı İşlemlerde Kullanılacak Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki 2024/2 Sayılı Genelgeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

2019/1 sayılı genelge gereği, değerleme raporu düzenleme tarihinden itibaren üç ay geçerlidir. Söz konusu değerleme raporu başvuru yapılan işlem tamamlanıncaya kadar geçerlidir. Taahhüt talebinin, satış tarihi üzerinden 3 ay geçtikten sonra olması halinde de satışta alınan raporun süresi dolduğu gerekçesiyle raporun yenilenmesi gerekmez. 01/03/2024 tarihinde yürürlüğe giren Yabancıların Taşınmaz Edinimlerinde ve Bazı İşlemlerde Kullanılacak Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki 2024/2 Sayılı Genelgede de bu süre 3 ay olarak belirlenmiştir. lgili Genelgeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Taşınmazın 3 yıl satmama taahhüdü alındıktan sonra, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem evrakları taşınmaz yatırımı tespit belgesi verecek yetkili makama gönderilir. “Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi” düzenlendiğinde üst yazı ile Göç İdaresi Başkanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gereği için, ilgilisine ise e-mail yoluyla bilgi için gönderilir. “Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi” alındıktan sonra Göç İdaresi il Müdürlüğüne vatandaşlık ikameti başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne vatandaşlık başvurusu yapılır. Detaylı Bilgi için 2019/5 Sayılı Genelge ve eki kılavuza BURADAN ulaşabilirsiniz.

12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası için alınacak taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 250.000$ olması; 07.12.2018 tarihinden sonra satış veya satış vaadi sözleşmesi düzenlenmiş/düzenlenecek taşınmaz/taşınmazların değerinin 250.000 USD olması, 13.06.2022 tarihinden sonra satış veya  satış vaadi sözleşmesi düzenlenmiş/düzenlenecek taşınmaz/taşınmazların değerinin 400.000 USD değerinde olması gerekmektedir. Yatırım için eksik kalan kısmın 01/02/2023 tarihinden sonra satış vaadi sözleşmesi ile tamamlanması mümkün değildir. 12/12/2023 tarihinden sonra tarımsal amaçlı edinilen taşınmazlar ile yapısız arsa vasıflı taşınmazlar VATANDAŞLIK KAZANIMI için kullanılamaz. Detaylı Bilgi için 2019/5 Sayılı Genelge ve eki kılavuza BURADAN ulaşabilirsiniz.

Hisse değerinin 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası satın alınmış taşınmaz için en az 250.000$, 13.06.2022 tarihi ve sonrası satın alınmış taşınmaz için en az 400.000$ olması halinde başvurulabilir. 01/02/2023 tarihinden sonra hisseli olarak edinilen taşınmazlar VATANDAŞLIK KAZANIMI için kullanılamaz. 12/12/2023 tarihinden sonra tarımsal amaçlı edinilen taşınmazlar ile yapısız arsa vasıflı taşınmazlar VATANDAŞLIK KAZANIMI için kullanılamaz. Detaylı Bilgi için 2019/5 Sayılı Genelge ve eki kılavuza BURADAN ulaşabilirsiniz.

Satış yoluyla edinilecek veya satış vaadine konu olabilecek taşınmaz sayısında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Yönetmelikte belirtilen tarihlerde aranan değer toplamlarının bulunması önemlidir. 01/02/2023 tarihinden sonra hisseli olarak edinilen taşınmazlar VATANDAŞLIK KAZANIMI için kullanılamaz. 12/12/2023 tarihinden sonra tarımsal amaçlı edinilen taşınmazlar ile yapısız arsa vasıflı taşınmazlar VATANDAŞLIK KAZANIMI için kullanılamaz. Detaylı Bilgi için 2019/5 Sayılı Genelge ve eki kılavuza BURADAN ulaşabilirsiniz.