Türkiye'de Taşınmaz Edinimi İçin Doğru Portal
BİZE ULAŞIN
Soru ve görüşleriniz için linkteki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz. Temsilcilerimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.
E-mail: yourkeyturkiye@tkgm.gov.tr
Tel: +(90) 312 413 60 00
Bize Ulaşın

İşlem Kılavuzu

Yabancılara yönelik taşınmaz işlemlerinizle ilgili detaylı bilgiye tapu ve kadastro işlem rehberimizle ulaşabilirsiniz.

Tapu İşlem Rehberi

Türkiye'den İstatistikler

Yabancıların Türkiye'deki taşınmazlarına ilişkin istatistiklere ve genel bilgilere güncel halleriyle sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Taşınmaz edinimi yapan kişilerin uyruğu oldukları ülkelerin grafiği / Veriler son 1 ayı kapsamaktadır.

Parsel Sorgu

Parsel Sorgulama Uygulaması yatırım yapılması planlanan parsele ait konum, tapu alanı, parsel tipi ve pafta bilgisi, cinsi gibi temel mülkiyet verilerine ücretsiz olarak erişmenizi sağlar.

Bunun yanısıra yandex ve google haritalar, orto-foto harita ve bir çok katmanı kullanarak taşınmaza ilişkin gerekli mekansal verilere ulaşabilir, satış İşlemleri Modülü ile taşınmaz piyasalarının aktifliğinin mekânsal olarak izleyebilir, gayrimenkul alanında oluşan el değiştirmelerin ve yatırım eğilimlerinin, idari birimlere ve yıllara göre görselleştirmelerine ulaşabilirsiniz.

Uygulama kapsamında sunulan tüm bilgiler ile kullanım kılavuzları, yabancı yatırımcılara İngilizce olarak da sunulmaktadır.

Uygulamayı mobil marketler üzerinden ücretsiz olarak akıllı cihazlarınıza indirerek kullanabilirsiniz.

WebTapu

Web-Tapu; elektronik ortamda taşınmazların yönetilebildiği, işlemler için gerekli olan bilgi ve belgelerin güvenli elektronik ortamda gönderilebildiği, belge doğrulama yapılabilen ve bu konularda üçüncü kişilere veya emlakçılara yetki verilebilen bir elektronik sistemdir.

Web tapu sistemi ile;

  • Tapu müdürlüklerine gitmeden internetten işlem başvurusu yapabilir ve gerekli belgeleri internet üzerinden tapu müdürlüğüne gönderebilir,
  • Taşınmazlarınızın tapu kayıt ve konum bilgilerini görüntüleyebilir,
  • Taşınmazlarınıza ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesine yetki verebilir,
  • Tapu müdürlüğüne gitmeden taşınmazlarınızda işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis edebilir veya kaldırabilirsiniz.
  • Web Tapu sistemi ile yaptığınız tüm bu işlemlerden SMS yolu ile bilgi sahibi olabilirsiniz. Böylelikle işlemlerinizi internet üzerinden kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde son aşamaya kadar getirebilirsiniz.

Yabancı kişilerin bu sistemden faydalanabilmesi için Yabancı Kimlik Numarası (Yabancı kimlik numarası Göç İdaresi Gnel Müdürlüğünden temin edilebilir) ve PTT merkezlerinden e-devlet kullanım şifresi almaları gerekmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Türkiye'de gayrimenkul yatırımlarına ilişkin her türlü bilgiye sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Sık sorulan soruları bir başlık halirde sizlerle paylaşıyoruz. Eğer bu başlıklar arasında aradığınızı bulamazsanız lütfen BİZE ULAŞIN

Taşınmazın Tapu Senedi veya tapu bilgileri, Uyruk bilgisini gösterir Pasaport / Ülke Kimliği (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte), Taşınmaz Değerleme (Eksper) Raporu Belediyeden, taşınmazın ''Emlak Rayiç Değeri Belgesi'' (Bazı belediyelerde kalktı) Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi, Kimlik Bilgileri Beyan Formu ve Fotoğraf (son 6 ay içinde, 6x4 ebadında), Yabancı Kimlik Numarası Tesbiti (Göç netten yanıt alınamazsa vergi numarası ile işleme devam edilebilir.) Banka onaylı dekont, Türkçe bilmeyen taraf için yeminli tercüman (Bölge Adli Yargı Adalet Komisyonunca veya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yetkilendirilen) Temsil var ise temsile ilişkin belge (Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılması halinde ise, 2015/5 (1767) sayılı genelge ile aranan şartların taşınması gerekmektedir.)
Resmi senette beyan edilen satış bedeli/bedelleri ve/veya satış vaadinde belirlenen değer/değerler toplamı, değerleme raporundaki değer/değerler toplamı ve bedel transferleri/ödemeleri toplamı, yani değer tespitine esas alınan üç değer türü, aranan değeri sağlamalıdır. (Değer tespitinde kur hesabı için 2019/5 sayılı genelge eki kılavuza bakınız.)
Webtapu üzerinden alınacaktır. https://webtapu.tkgm.gov.tr/
2019/1 sayılı genelge gereği, değerleme raporu düzenleme tarihinden itibaren üç ay geçerlidir. Söz konusu değerleme raporu başvuru yapılan işlem tamamlanıncaya kadar geçerlidir. Taahhüt talebinin, satış tarihi üzerinden 3 ay geçtikten sonra olması halinde de satışta alınan raporun süresi dolduğu gerekçesiyle raporun yenilenmesi gerekmez.
Taşınmazın 3 yıl satmama taahhüdü alındıktan sonra, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem evrakları uygunluk belgesi verecek yetkili makama gönderilir. 2 “Uygunluk Belgesi” düzenlendiğinde üst yazı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gereği için, ilgilisine ise e-mail yoluyla bilgi için gönderilir. “Uygunluk Belgesi” alındıktan sonra Göç İdaresi il Müdürlüğüne vatandaşlık ikameti başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne vatandaşlık başvurusu yapılır.
12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası için alınacak taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 250.000$ olması; 07.12.2018 tarihinden sonra satış vaadi sözleşmesi düzenlenmiş/düzenlenecek taşınmaz/taşınmazların değerinin 250.000 USD değerinde olması gerekmektedir.
Hisse değerinin 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası satın alınmış taşınmaz için en az 250.000$ olması halinde başvurulabilir.
Satış yoluyla edinilecek veya satış vaadine konu olabilecek taşınmaz sayısında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Yönetmelikte belirtilen tarihlerde aranan değer toplamlarının bulunması önemlidir.